HOME / PRODUCTS / WINDOW TREATMENT

Window Treatment

กว่าสามทศวรรษของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา ไมโคร ได้วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งบานหน้าต่างให้มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง และเพื่อย้ำความมั่นใจว่า "ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนผ้าม่านสักกี่ครั้ง แต่รางม่าน คุณไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าคุณใช้รางม่านคุณภาพ ตรา MICRO"

LIGER TRACK

รางไลเกอร์ได้ถูกพัฒนารูปแบบออกมาใหม่ซึ่งแบบเก่าจะคล้ายๆรางไมโครแต่แบบรางจะกว้างกว่า หนากว่า ลูกล้อพิเศษกว่าตรงที่ว่าห่วงหมุนสามารถหมุนได้รอบ360องศาและมีความลื่นกว่ารางทั่วไปรับน้ำหนักไดเ้35-40ก.ก.ต่อเมตร