HOME / PRODUCTS / FOR BUSINESS

For Business

"ไมโคร" เสนอ นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ เมื่อธรรมชาติเป็น "Organizer" สำหรับงานโครงการทางธุรกิจและภาครัฐ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์มาตลอดสามทศวรรษ ไมโคร ได้มีส่วนร่วมในงาน สถาปัตยกรรม ให้มี ความสุนทรี สะดวกสบาย และลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

EXPORT PORTAL & TRADE FAIRS

ยินดีต้อนรับ! ในหมวดนี้เราจะนำคุณผ่านการค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลของเราที่เกี่ยวข้อง การขายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือในการขายของผลิตภัณฑ์ไมโครมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงกับโลกกว้าง